Rozijnen

Het gunstige effect van rozijnen

Met een portie rozijnen per dag en wat meer stappen kan men in zes weken tijd heel wat doen voor zijn gezondheid. Dat is de belangrijkste conclusie van een kleinschalige, maar niet onaardig opgezette Amerikaanse studie. Een bericht in het medische weekblad de Huisarts.

De titel van het artikel klinkt veelbelovend: Raisins and additional walking have distinct effects on plasma lipids and inflammatory cytokines. De studieopzet is overigens geknipt om deze opmerkelijke conclusie te documenteren: aan een groep mannen en (menopauzale) vrouwen tussen 50 en 70 jaar werd gevraagd iedere dag één kommetje rozijnen naar binnen te werken (raisin), wat meer te stappen (walk) of beide (raisin + walk).

De studie, met een totale duur van zes weken, werd zorgvuldig bewaakt. De rozijnen werden iedere dag op een gestandaardiseerde manier aangeleverd. Aan de deelnemers werd gevraagd om de twee weken hun normale dagelijkse staptijd met telkens tien minuten op te drijven. Aan het einde van de studie hadden ze op die manier 30 minuten extra staptijd verworven, wat geschat wordt op een supplement van één kilometer. Nauwkeurige metingen van het aantal stappen werden verricht met een pedometer. Vastgesteld werd dat het aantal dagelijkse stappen tegen het einde van de studie significant was opgedreven. Een voedingsdeskundige stond de patiënten bij om, ondanks de ingestelde veranderingen in levenswijze, hun gewicht constant te houden. Dit was extra belangrijk bij de mensen die plots alle dagen rozijnen aten, aldus het artikel in de huisarts

De resultaten die de kernachtige uitspraak van de titel moeten illustreren, zijn eigenlijk wat flauwtjes. Rozijnen eten en stappen hadden weliswaar niet helemaal dezelfde impact op parameters die dienst kunnen doen als cardiovasculaire risicofactoren. Zo vond men alleen in de walk-groep een significante afname van de triglyceriden. Alleen in de raisin-groep nam TNF-alfa significant af. Maar verder gingen de distinct effects van de twee maatregelen niet. Vervelend was bovendien dat men deze effecten niet terugvond bij raisin + walk. Daaruit besluiten dat rozijnen en stappen mekaars gunstige effect tenietdoen, zou wat kras zijn. Zeker gezien de beperkte omvang van zowel de raisin- (n = 12), de walk- (n = 12) als de combinatiegroep (n = 10).

Veel opmerkelijker was dat bij alle patiënten een uitgesproken significante afname van de bloeddruk, de totale cholesterol en de LDL-cholesterol werd vastgesteld, schrijft de huisarts. Ook ICAM, een adhesiemolecule die wordt uitgedrukt bij inflammatoire processen zoals atherosclerose, ging bij iedereen naar beneden. Daarmee is niet alleen bevestigd wat we al langer wisten – dat lichaamsbeweging gezond is –, maar ook dat een onschuldig kommetje rozijnen per dag in een mum van tijd effect sorteert. Rozijnen zijn rijk aan polyfenolen, substanties waarvan men denkt dat ze de cholesterolabsorptie doen afnemen. Sommigen onder ons zullen blij zijn te vernemen dat dit effect ook voor rode wijn is aangetoond.

Bron: Lipids Health Dis. 2008;7:14.

Geef een reactie